Search
Imatge 1 fila.a

DOCUMENTS ACAT

Agraïm a Charis Liu el seu treball compromès de recerca per elaborar aquest informe sobre la situació a Nicaragua, mentre es trobava com a becària a la nostra ACAT, durant els mesos de juny i juliol 2023.

És un projecte que ens ajuda a difondre els abundants informes rebuts de persones defensores i acadèmiques nicaragüenques, ja que alguns no podien ser publicats a causa del greu risc per a la vida i integritat dels seus autors, així com per a la dels seus familiars i entorn. I, per aquest motiu, tampoc han pogut ser citats tots a la bibliografia.

L’ACAT, a través d’aquest informe, renovem la nostra crida als diferents actors de la comunitat internacional: hem de mantenir actiu el seguiment i la ferma condemna de les violacions als drets civils i sociopolítics a Nicaragua i contra els nicaragüencs exiliats. Les múltiples violacions comeses no han de restar impunes.

En especial, creiem que cal garantir la llibertat, la vida i integritat de les persones que són líders socials (opositores, indígenes, defensores, periodistes, acadèmiques, religioses…) i les preses polítiques han de ser alliberades de la presó i de tota criminalització.

Així mateix, cal reconstruir la xarxa social. Ens cal donar suport a la societat civil nicaragüenca per refer el seu teixit social tan malmès i per obrir camins cap a la reconciliació, atenent les causes estructurals per tal que no es repeteixin.

Amb aquest treball, ACAT esperem contribuir-hi, perquè el poble nicaragüenc camini com més aviat millor cap a una vida digna, en justícia i llibertat. Sentim aquesta necessitat com a persones humanes i també des de la nostra experiència cristiana que ens encoratja a viure juntes la més profunda humanitat, la de Déu encarnat que Jesús ens mostra a l’Evangeli, que pren partit per les víctimes i supervivents, sense excloure persones ni grups.

Montserrat Fenosa Choclán

Vicepresidenta ACAT España/Catalunya