Search
Imatge 1 fila.a

MATERIAL PEDAGÒGIC

MAI MÉS TORTURA

Material de la nostra ACAT per a la formació de joves    

                    *******

 L’objectiu, és donar a conèixer el cinquè article de la Declaració dels Drets Humans.

Plantejar la defensa i vigilància d’aquest dret com una responsabilitat cívica.

Informar i com actuar en la defensa d’aquest Dret.

A través de cinc activitats teòriques i pràctiques.

 

I la presentació d’un cas: El judici a Paula Cooper, acusada d’assassinat, actuant com a Testimoni Fiscal, com Advocat defensor i com a membre del Tribunal.

Oferim també materials que considerem d’interès, elaborats per altres entitats o, inclús, preparats i adaptats per membres de l’ACAT, per si ajuden a la sensibilització.