Search
Imatge 1 fila.a

INSTITUCIONS

Igualment creiem que aquesta lluita suposa un acord social on a més de la societat civil, també les institucions, públiques i privades, tenen un paper important en la prevenció i en la defensa contra la tortura i altres maltractaments.

Per això no dubtem a dialogar i adreçar-nos a representants polítics, o de les esglésies, caps de les empreses, etc. davant de situacions concretes per tal que vetllin per la prevenció i l’eradicació de la tortura i de la impunitat als àmbits legal-normatiu, d’actuació, de formació i de supervisió per tal de protegir les persones i col·lectius de qualsevol maltractament.