Search
Imatge 1 fila.a

DIVULGACIÓ

Des de l’inici de l’ACAT fins al moment present, la difusió de la informació sobre els Drets Humans, sobre la tortura institucional i sobre tot acte cruel i inhumà arreu del món, s’ha fet realitat en la publicació del Butlletí de l’ACAT, trimestral, en català i castellà. Els butlletins consten d’un mínim de 12 pàgines; la pàgina d’inici sempre és un Editorial del president, relacionat amb algun esdeveniment d’actualitat. Els articles que segueixen estan realitzats per algun soci o sòcia de l’ACAT, o són d’altres fonts, com Vilaweb o El Punt avui; es fan constar els resums de les Assemblees de l’ACAT; hi ha informes d’organismes com la CPT; es dona raó de les Crides institucionals i les Crides urgents que s’envien als socis, així com de les pregàries que s’organitzen en diferents llocs de culte de diverses confessions cristianes; hi ha pregàries relacionades amb els temps litúrgics i sovint hi ha recomanacions de llibres i de pel·lícules sobre DDHH.

Durant força anys, però no de forma continuada, s’han elaborat documents especials, per situacions d’emergència, o per casos o temes molt importants, punyents, o perillosos.

Exposem una mostra dels documents editats per l’ACAT. D’alguns documents només disposem una versió, catalana o castellana.

Durant molts anys, una de les tasques més importants de divulgació de la necessitat de defensar i promoure els Drets Humans arreu, ha estat l’organització de Conferències relacionades amb aquest objectiu de l’ACAT, des de diferents àmbits. De vegades aquestes Conferències han estat co-organitzades per distintes entitats, en col·laboració amb l’ACAT. Com a exemples dels dos tipus d’organització, tenim per una banda, organitzada per l’ACAT, la Conferència “Reflexions sobre els Drets Humans”, que va tenir lloc al Monestir de Sant Pere de les Puel·les, el 31 de gener de 2015, a càrrec d’ Eduard Ibáñez, en aquell moment director de Justícia i Pau, i de Llorenç Puig, SJ, llavors director del centre d’estudis Cristianisme i Justícia. D’altra banda, amb la col·laboració del Casal Loyola de Barcelona, el 12 de febrer de 2015, l’ACAT organitzà la conferència del P.  Michael Lapsley, sacerdot anglicà, que va relatar la seva vivència personal durant molts anys a Sud-àfrica, i que ha viatjat per totes les zones del món amb conflictes greus per ajudar-los a curar les ferides mitjançant la confessió, el perdó i la reconciliació. És també important la feina de divulgació de la tasca de l’ACAT en les parròquies; a més de la difusió que se’n fa en la preparació i al començament de les pregàries en les parròquies, s’hi fan actes de difusió, com el que va tenir lloc el 23 de gener de 2014 a la Parròquia de Crist Redemptor de Barcelona, dins dels actes de “Gener per la pau”.

En un futur es procurarà organitzar Conferències telemàticament, per oferir més possibilitats de participació.

En l’ACAT hem dut a terme campanyes d’informació i actuació, generalment a partir d’un fet, d’una noticia o d’una conferència.

Hem de fer constar, també, les campanyes anuals contra la tortura i contra la pena de mort, compostes per pregàries, manifestos, dossiers enviats als socis amb informacions de dades referents a aquestes qüestions; sovint aquestes campanyes estan fetes en col·laboració amb altres ACATs, amb la FIACAT i amb altres entitats que tenen com una de les seves finalitats la defensa dels Drets Humans, com la Coalició Mundial contra la pena de mort o Amnistia Internacional.