Search
Imatge 1 fila.a

ACAT

QUÈ ÉS L’ACAT?

¿Qué es ACAT?

L’ACAT (Acció dels Cristians per l’Abolició de la Tortura) és una associació ecumènica que reuneix cristians de totes les confessions, per lluitar per a l’abolició de la tortura, la pena de mort I altres tractes cruels, inhumans i degradants. Els cristians ens comprometem a lluitar per un món sense tortura, perquè aquest flagell és incompatible amb la dignitat humana. És en l’evangeli on trobem la nostra força per l’acció. La fe en el Crist mort i ressuscitat ens dóna la força d’esperar i d’actuar per a l’abolició de la tortura.

COM NEIX L’ACAT?

a11b

El 1974, dues dones protestants, Hélène Engel i Edith du Tertre, trasbalsades pels relats de la tortura durant la guerra del Vietnam, decideixen de sensibilitzar les Esglésies cristianes davant l’escàndol de la tortura. Indignades pel silenci dels cristians, constitueixen un grup ecumènic a fi d’alertar totes les Esglésies.

El seu projecte troba una acollida favorable: Ja era hora que s’hi posessin els cristians!, es deia des d’Amnistia Internacional. També el Consell Ecumènic de les Esglésies i altres organitzacions, a França, havien començat a amoïnar-se per l’augment de la tortura en molts països; llavors es parlava d’una epidèmia de la tortura.

0012
13

El 16 de juny de 1974, una quarantena de persones es van reunir a Versalles i van fundar l’ACAT. Legalment, és una institució i, sobretot, és un moviment de protesta i denúncia contra el poder torturador.

L’ACAT fa una crida a les persones que sentin seva aquesta causa, per treballar juntes en una feina agosarada, comprometent-se, dia a dia, en l’intent de posar terme a l’escàndol de la tortura.

0014
15dibuixos ACAT

L’ACAT neix a l’Estat espanyol el 1987 i és una institució reconeguda legalment.