Search
Imatge 1 fila.a

ALTRES DOCUMENTS

L’ACAT compta amb ALGUNS MATERIALS propis fonamentats en la pedagogia de l’Aprenentatge i Servei que consisteix en aprendre mentre fem un servei a la comunitat. Tenim el convenciment de que s’aprèn molt més quan aquest aprenentatge ajuda a plantejar-se i actuar per resoldre alguna de les situacions d’injustícia del Planeta.

Permet integrar l’aprenentatge i la pràctica dels drets humans, de la llengua anglesa o altra llengua curricular, de ciències socials (geografia, historia…) i de valors com la solidaritat i el treball col·laboratiu.

Letters against Torture: projecte ApS adaptable per l’aprenentatge I pràctica integrats dels drets humans, de la llengua anglesa o altra llengua curricular, de ciències socials (geografia, historia…) i de valors com la solidaritat i el treball col·laboratiu. Va ser realitzat per l’Anna Ramis, pedagoga membre de l’ACAT. El podeu descarregar aquí.

Així mateix, l’ACAT ofereix a escoles, centres formatius o grups de lleure, d’adolescents, de joves o d’adults, d’ensenyament formal o no formal, la possibilitat d’ELABORAR CONJUNTAMENT UN PROJECTE d’ApS a mida, especialment sobre la tortura i la pena de mort i la interconnexió amb tots els drets humans i els ODS, a partir de situacions concretes. Aquest pot ser programat per diferents sessions segons les hores disponibles.

Amb la pandèmia també ho hem adaptat per realitzar-ho telemàticament, i ha resultat positiu, tot i que privilegiem el format presencial.

Hem fet una proposta de les possibilitats online que té l’Aprenentatge i Serveis. La podeu descarregar aquí.

Per a saber-ne més web d’APS:
http://www.aprenentatgeservei.org

També oferim la possibilitat de realitzar una SESSIÓ INTENSIVA MONOGRÀFICA, sigui amb format taller, joc de rol, etc. on es pot remarcar més l’aspecte informatiu o participatiu amb diverses dinàmiques

Per aprendre sobre el món que ens envolta, els valors i les situacions on els drets humans estan en joc, tenim un mitjà molt bo : els contes. Aquests, poden ser explicats adaptant-los a les edats i al context. 

Oferim a continuació un recull de contes curts que la Montserrat Llopart, sòcia de l’ACAT, ha elaborat, per tal de transmetre els valors de l’amistat, l’estima, la fe, el respecte, etc. I també uns contes d’altres autors/es que ella ha adaptat. 

Deconstruir la guerra: del Centre Delàs. Editat per la Generalitat de Catalunya el 2008. És un llibre amb materials didàctics i pedagògics per potenciar aspectes del currículum escolar a favor de la cultura de la pau i la sensibilització de l’alumnat sobre la guerra i els conflictes armats pel suport del professorat de primària i secundària i d’altres àmbits educatius no formals. Podeu descarregar el document dels apunts, i el de les fitxes pels alumnes clicant en els següents botons: