Search
Imatge 1 fila.a

COL·LABORACIONS

A l’ACAT estem convençuts/des que, prevenir i eradicar la tortura, els maltractaments i la pena de mort demana una reflexió i acció social on cap actor deixi de fer la seva aportació, unir esforços tant amb les institucions publiques i privades com amb les entitats i plataformes de la societat civil.