Imatge 1 fila.a

FIACAT

LA FIACAT, UNA ONG INTERNACIONAL

La Federació Internacional de l’Acció dels Cristians per l’Abolició de la Tortura (FIACAT) va ser constituïda l’any 1974, i s’ha estès en una trentena de països.

CARTA de la Federació Internacional de l’ACAT

La FIACAT té estatut consultiu a les Nacions Unides i al Consell d’Europa. Té també un estatut d’observador a la Comissió Africana dels Drets dels Homes i dels pobles.

La FIACAT és una associació internacional, amb seu a Vincennes, prop de Paris. Les seves instàncies principals son:

El Consell Internacional, òrgan suprem de la Federació, format per representants de cada associació, que elegeixen el president i els membres del Comitè Executiu Internacional.

El Comitè Executiu Internacional s’encarrega de complir les decisions del Consell Internacional. El secretariat internacional és a Vincennes, prop de Paris; assegura la preparació i l’acompliment dels projectes amb l’ajuda de diversos grups especialitzats.

FINANÇAMENT

El finançament de la FIACAT és assegurat per la quota de cada associació afiliada i per donatius. Les despeses de funcionament poden ser cobertes per subvencions d’organismes internacionals.

La FIACAT publica cada trimestre un butlletí en francès i anglès, que completa la informació de les revistes editades per les associacions afiliades.

La FIACAT representa les associacions en l’àmbit internacional i facilita la coordinació entre elles.

Contribueix a la tasca d’altres organismes internacionals, en particular de la Comisió i la subcomissió dels Drets Humans, del Relator Especial sobre la tortura, del Comitè contra la tortura de l’ONU, del Comitè Europeu per la prevenció de la tortura.

La FIACAT està en contacte amb les Esglésies i els organismes cristians internacionals per convèncer-los de la importància del seu compromís en la construcció d’un món sense tortura.

La FIACAT té relació també amb altres organismes internacionals no governamentals, els objectius dels quals són afins. (Amnistia internacional, Federació internacional de Drets Humans, etc.)

Assegura el suport i la protecció d’associacions locals de drets humans.

Cada ACAT té el poder d’intervenir en el seu propi país. Si el tema és important n’informarà la FIACAT. La FIACAT proposa campanyes respecte a la situació que afecta determinats països: Estats Units (adolescents condemnats a mort), Brasil (nens del carrer assasinats), etc.

A través de seminaris, la FIACAT afavoreix l’intercanvi d’experiències i la reflexió per a una més gran formació i una millor eficàcia.

Afiliació ACAT

Adjuntem l’informe d’activitats del 2021, de la FIACAT.

 

Observeu a la pàgina 3, el comentari i la imatge del lliurament del guardó Cassià Just, a la FIACAT.

Rapport d’activité FIACAT 2021