Search
Imatge 1 fila.a

FIACAT

LA FIACAT, UNA ONG INTERNACIONAL

La Federació Internacional de l’Acció dels Cristians per l’Abolició de la Tortura (FIACAT) va ser constituïda l’any 1974, i s’ha estès en una trentena de països.

CARTA de la Federació Internacional de l’ACAT

La FIACAT té estatut consultiu a les Nacions Unides i al Consell d’Europa. Té també un estatut d’observador a la Comissió Africana dels Drets dels Homes i dels pobles.

La FIACAT és una associació internacional, amb seu a Vincennes, prop de Paris. Les seves instàncies principals son:

El Consell Internacional, òrgan suprem de la Federació, format per representants de cada associació, que elegeixen el president i els membres del Comitè Executiu Internacional.

El Comitè Executiu Internacional s’encarrega de complir les decisions del Consell Internacional. El secretariat internacional és a Vincennes, prop de Paris; assegura la preparació i l’acompliment dels projectes amb l’ajuda de diversos grups especialitzats.

FINANÇAMENT

El finançament de la FIACAT és assegurat per la quota de cada associació afiliada i per donatius. Les despeses de funcionament poden ser cobertes per subvencions d’organismes internacionals.

La FIACAT publica cada trimestre un butlletí en francès i anglès, que completa la informació de les revistes editades per les associacions afiliades.

La FIACAT representa les associacions en l’àmbit internacional i facilita la coordinació entre elles.

Contribueix a la tasca d’altres organismes internacionals, en particular de la Comisió i la subcomissió dels Drets Humans, del Relator Especial sobre la tortura, del Comitè contra la tortura de l’ONU, del Comitè Europeu per la prevenció de la tortura.

La FIACAT està en contacte amb les Esglésies i els organismes cristians internacionals per convèncer-los de la importància del seu compromís en la construcció d’un món sense tortura.

La FIACAT té relació també amb altres organismes internacionals no governamentals, els objectius dels quals són afins. (Amnistia internacional, Federació internacional de Drets Humans, etc.)

Assegura el suport i la protecció d’associacions locals de drets humans.

Cada ACAT té el poder d’intervenir en el seu propi país. Si el tema és important n’informarà la FIACAT. La FIACAT proposa campanyes respecte a la situació que afecta determinats països: Estats Units (adolescents condemnats a mort), Brasil (nens del carrer assasinats), etc.

A través de seminaris, la FIACAT afavoreix l’intercanvi d’experiències i la reflexió per a una més gran formació i una millor eficàcia.

Afiliació ACAT

Adjuntem l’informe d’activitats del 2021, de la FIACAT.

Observeu a la pàgina 3, el comentari i la imatge del lliurament del guardó Cassià Just, a la FIACAT.

Rapport d’activité FIACAT 2021

Adjuntem l’informe d’activitats del 2022, de la FIACAT.

Comentari a 3 comunicats de la FIACAT en relació al procés català

En un primer comunicat en data del 26 de febrer del 2018, la FIACAT i la nostra ACAT denunciem una detenció perllongada i arbitrària de quatre líders catalans, llavors propera als quatre mesos, però que després va assolir quasi dos anys pels nou presos polítics catalans. Fa constar també el comunicat que tant Jordi Sànchez com Jordi Cuixart eren presidents d’associacions de caràcter pacífic.

En el comunicat de l’11 de febrer del 2019, un dia abans de l’inici del judici, la FIACAT i la nostra ACAT recordem que, com tot estat de dret, apart de jutjar segons el Codi penal espanyol, cal també respectar les obligacions internacionals que l’estat espanyol ha lliurement signat, és a dir, la Convenció europea dels drets de l’Home (CEDH) i el Pacte internacional relatiu als drets civils i polítics (PIDCP).

En el comunicat del 21 d’octubre del 2019, la FIACAT comenta la sentència del 14 de setembre del 2019 i empra els termes de “severa condemna” i de “dures penes de presó per les seves activitats polítiques”.

La FIACAT manifesta  tenir dubtes respecte a la conformitat de la sentència amb la CEDH i el PIDCP, signats lliurement per Espanya.  També diu el comunicat que el Tribunal Suprem no ha demostrat que, per a assolir llurs objectius polítics, aquests líders independentistes catalans hagin practicat, preconitzat o tolerat la violència per exercir llur dret a les llibertats d’expressió, d’associació i de reunió pacífica, llibertats garantides per la CEDH y el PIDCP.

Per tant, des del punt de vista del dret internacional respecte als drets humans, l’exercici pacífic d’aquestes llibertats no pot de cap manera ser sancionat en un Estat de dret, és a dir, basat en la democràcia, la separació dels poders i el respecte dels drets humans.

Tot seguit, adjuntem els tres comunicats que la FIACAT, i l’ACAT van emetre en el seu moment.

Emili Chalaux i Ferrer, president

Amics tots.
Fa ja molts mesos que la FIACAT va iniciar el cafè-acat, una fòrmula que permet a les ACAT que ho desitjin, d’explicar les seves accions a la resta d’ACAT i a la FIACAT.
La nostra ACAT també ho va demanar i el passat 12 d’abril vam intervenir-hi nosaltres amb el programa següent: Idees generals de funcionament. Cas del recolzament al pres de Murcia 2, en sever aïllament penitenciari . Plana web i butlletíns. Accions a Amèrica Llatina.
La nostra intervenció va ser presentada per 5 persones, la qual cosa va ser molt ben acollida.
L’assistència va ser de 27 persones. En podeu veure el video que es va gravar, a continuació.