Search
Imatge 1 fila.a

COMISSIONS DE TREBALL

Per fer la tasca de l’ACAT més eficaç, es constitueixen comissions de treball, de manera que la feina sigui fruit de la col·laboració d’un grup de persones, motivades per uns interessos semblants, amb ganes de treballar escoltant els altres, posant en comú idees i propostes, compartint il·lusió i esforç. Hi ha comissions de treball que funcionen des de fa temps, com la comissió de pregària i la de les crides; d’altres són de formació recent, com la de la plana web i la del butlletí; hi ha el desig de crear-ne d’altres, com la pedagògica, la informàtica, la de continguts o la de relacions públiques: la primera podria tenir com a objectius la creació de materials pedagògics o el contacte amb col·legis i instituts; la segona podria tenir la tasca de cercar imatges i continguts interessants sobre Drets Humans a diferents webs. Si estas interessat/da i t’agradaria col·laborar posa’t en contacte amb nosaltres a acat.secretaria@pangea.org.

La comissió s’encarrega de redactar les crides urgents i també d’adaptar i traduir l’explicació del cas i les cartes que s’enviaran a les autoritats.

D’una part, preparem les 3 crides que l’ACAT reparteix mensualment a les persones i entitats sòcies en català, castellà, francès o anglès, segons les llengües dels socis remitents i de l’autoritat destinatària. Enviem 3 fulls per correu electrònic o vía correu postal si és necessari: un full explicatiu del cas, i les dues cartes per enviar a les autoritats, ja preparades. Per facilitar-ho, a aquestes cartes només cal afegir nom i cognoms, adreça postal, lloc, data i signatura. Però es poden personalitzar, si es vol, sempre que siguin redactades amb respecte.

I de l’altra part, redactem les crides institucionals que enviem en nom de la Junta de l’ACAT, és a dir, en nom de tota la institució. Preparem cartes separades adreçades a cada autoritat, entre 5 i 13 cartes per cada crida. Actualment són unes 2 crides setmanals, xifra variable en funció de les situacions que es presenten o peticions que rebem. Aquestes crides institucionals solen ser de casos de països llatinoamericans o de l’Estat espanyol, tot i que en algunes ocasions són d’altres països.

La nostra experiència és la d’un treball apassionant i enriquidor: recopilar la informació que ens arriba i contrastar les dades -si arriben d’una font no coneguda- i acabar redactant les cartes de manera que arribi al cor de les persones a qui escrivim i les mogui a fer allò que és a les seves mans perquè les persones deixin de ser torturades, maltractades, etc. Fem el seguiment. Especialment en les crides institucionals, analitzem les respostes rebudes de les autoritats i responem, segons el cas, agraint la seva acció o afinant més les peticions.

Us convidem a col·laborar-hi! Estem a acat.crides@pangea.org

La pregària és un dels eixos que configuren l’ACAT; els altres són: la informació, la reflexió i l’acció. Aquests eixos estan íntimament relacionats; la pregària fonamenta, alimenta i ens dona força per dur a terme les accions a que ens empeny el nostre  compromís amb tota persona que vegi vulnerats els seus drets fonamentals, tot intentant construir un món més fraternal.

La pregària és al cor del compromís per la defensa dels drets humans; amb la pregària volem demanar per les persones que sofreixen tortura i pels seus torturadors, posant barreres a l’espiral de venjança, odi i violència.

Les trobades de pregària s’ofereixen a cristians de totes les confessions i són preparades per una comissió, que actualment està formada per cinc persones catòliques, tot i que ens agradaria que es pogués integrar alguna més, a poder ser, de diverses esglésies cristianes, per tal que pugui  ser expressió de l’ecumenisme que caracteritza l’ACAT.  La realització de les pregàries es fa a diverses comunitats religioses de diverses esglésies, i també a diferents parròquies de la nostra diòcesi; sovint aquestes pregàries estan precedides d’una sessió informativa sobre l’ACAT i d’alguna sessió preparatòria de la pregària amb el grup de Drets Humans de la comunitat acollidora. Estem a acat.secretaria@pangea.org.

La comissió de la plana web està formada per membres de l’ACAT, i ha fet un treball profund per renovar-la i adaptar-la a les noves tecnologies.

Malgrat tot, està en permanent renovació i ens agradaria molt que altres membres de l’associació, o de fora de l’entitat, poguessin donar un cop de ma i el seu punt de vista per fer-la una mica millor.

Cal, necessitem, col·laboracions per acabar de posar al dia la web, i pujar tots els continguts que tenim previstos, així com crear la versió castellana de la web.

Si t’interessa, posa’t en contacte amb nosaltres. Per poc temps que tinguis seràs un gran ajut. Estem a acat.infoweb@pangea.org.

La comissió del butlletí és un matrimoni que fa poc que ha arribat a l’entitat, amb ganes d’ajudar i col·laborar per a la difusió de les accions que aquesta fa contra la tortura i per a l’abolició de la pena de mort i dels tractes cruels, inhumans i degradants.

Ens cal rebre aportacions dels socis, i simpatitzants, per tenir viu i actual el butlletí, per la qual cosa agrairem molt que us poseu en contacte amb nosaltres per comunicar-nos, i explicar-nos, cap noticia que considereu important en aquest sentit.

També us demanem col·laboració pel que fa a possibles recomanacions en l’àmbit cultural, social, o artístic que tinguin incidència en els objectius de l’associació. Estem a acat.infoweb@pangea.org.