Search
Imatge 1 fila.a

COL·LABORA I FES-TE SOCI

Demanem la teva col·laboració, per tal de mantenir les accions que fa l’entitat, però pots fer-ho de manera gratuïta, atès que pots ser soci/a de ple dret sense haver d’abonar cap quota, tot i que la quota habitual és de 45 euros a l’any.

Necessitem el teu recolzament per continuar la tasca per a l’abolició de la tortura i contra la violència institucional.

Moltes gràcies.

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ A ACAT

(Oberta a tota opció religiosa personal)

* - Dada obligatòria.

Nota legal (LOPD) Dades sol·licitades i tractament:
Les dades del formulari són les estrictament necessàries per tal que vostè rebi la informació dins el marc d’activitats de l’ACAT i, si ho desitja, realitzar el pagament de quotes anuals, que no són obligatòries, a través de Banc o Caixa. Les dades no es cedeixen a ningú per a la seva explotació, ni a cap tercer sota cap pretext, i es garanteix el compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter Personal: L’associat tindrà dret d’accés (saber quines dades té ACAT sobre ell), d’oposició (negativa a tractament posterior, diferent de l’anunciat), de correcció (de dades errònies o canvis) i de cancel·lació (donar de baixa totes les dades, o part d’elles), i per tal motiu pot posar-se en contacte amb l’ACAT a través del correu acat.secretaria@pangea.org.