Search
Imatge 1 fila.a

OBJECTIUS

1
001

Sensibilitzar la població civil en general, els cristians i les Esglésies en particular sobre
l’escàndol de la tortura i les penes capitals

2

Promoure l’ús dels arguments morals, cívics, legals i de convivència per als objectius plantejats per l’ACAT

002
3
003

Promoure tota acció eficaç, individual o col·lectiva, per l’abolició de la tortura

4

Buscar i donar solucions perquè un món més just, i millor, és possible.

a4a
5
005

Treballar en aquesta línia amb totes les persones de bona voluntat i altres associacions afins

6

La pregària és el fonament de la nostra acció.

006