Imatge 1 fila.a

COL·LABORA I FES UNA DONACIÓ

BUTLLETA DE DONACIÓ A ACAT

* - Dada obligatòria.

Nota legal (LOPD) Dades sol·licitades i tractament:
Les dades del formulari són les estrictament necessàries per tal que vostè rebi la informació dins el marc d’activitats de l’ACAT i, si ho desitja, realitzar el pagament de quotes anuals, que no són obligatòries, a través de Banc o Caixa. Les dades no es cedeixen a ningú per a la seva explotació, ni a cap tercer sota cap pretext, i es garanteix el compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter Personal: L’associat tindrà dret d’accés (saber quines dades té ACAT sobre ell), d’oposició (negativa a tractament posterior, diferent de l’anunciat), de correcció (de dades errònies o canvis) i de cancel·lació (donar de baixa totes les dades, o part d’elles), i per tal motiu pot posar-se en contacte amb l’ACAT a través del correu acat.secretaria@pangea.org.