Search
Imatge 1 fila.a

VIGILÀNCIA I ACCIÓ

VIGILÀNCIA

 

L’ACAT vol ser sentinella per a les Esglésies i per al món

 

Els membres de l’ACAT tenen el deure d’alertar constantment aquestes Esglésies i aquest món sobre la trista conducta d’alguns dictadors, siguin els que siguin. Tots han de ser vigilats per a fer conèixer i denunciar aquestes accions.

Interpel·lar i sacsejar els altres cristians, que malauradament serien capaços de dormir en pau durant aquest temps. Cal provocar una sotragada.

A més, l’ACAT i els seus membres han d’estar atents a fi que el cristianisme mateix no es perverteixi radicalment, transformant-se en ideologia, en sistema. Han d’estar atents a fi que les Esglésies no deixin mai de referir-se a la persona del Crist, Camí, Veritat, Vida, i no facin mal ús de la seva doctrina interpretant-la a fi de jutjar, eliminar, marginar unes persones.

Encara no és pas tan llunyà el temps en què uns grups cristians condemnaren els jueus en nom de la doctrina cristiana i combateren certes persones acusades d’heretgia. Alerta, doncs: la perversió del sentit de l’absolut es transforma fàcilment en perversió absoluta. Encara avui, hi ha moviments de denominacio cristiana que, sota aquesta bandera i enmig de nosaltres, persegueixen els àrabs o els turcs.

 

ACCIÓ

Igual que altres associacions, l’ACAT pressiona els governs a través de Crides Urgents

La Crida Urgent explica primerament la situació dels país de què es tracta, exposa el cas concret pel qual hem d’intervenir i després proposa la carta que cal dirigir al govern d’aquell país.

Totes les adreces, fax i correu electrònic, s’indiquen en la Crida, com també l’adreça dels representants diplomàtics (ambaixades) en el propi país on és convenient enviar la còpia de la carta.

El més important és la rapidesa en l’acció; si és possible, va bé fer servir el fax o el correu electrònic, ja que són els mitjans més ràpids. En moltes ocasions, els governs reben les Crides Urgents quan han passat escassament 24 hores de la detenció d’una persona (període en el que les tortures són possibles). Cal recordar que quan enviem una carta a favor d’un pres, moltes altres persones estan fent el mateix en el seu país. Per tant en pocs dies les autoritats en qüestio hauran rebut centenars i centenars de cartes i totes per al mateix pres.

L’ACAT organitza periódicament campanyes, sovint amb altres grups o ONG. També participa en actes públics, taules rodones, xerrades. És membre de la Federació Catalana de ONG pels Drets Humans.