Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura

imagen

L'ACAT és una ONG ecumènica que reuneix cristians de totes les confessions.

Ningú no serà sotmès a la tortura ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants.


Article 5è de la Declaració Universal dels Drets Humans (1948)

FIACAT: Federació Internacional

VERSIÓN EN ESPAÑOL

Crides urgents
Situació a:CRIDA URGENT ESPANYAOPEN ARMS