Search

Lliurament de l’Informe sobre el Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura 2023

Dimecres 28 de febrer de 2024, la Síndica de Greuges va lliurar a la presidenta del Parlament l’Informe sobre el Mecanisme Català per la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants (MCPT). L’article 74 de la Llei 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de Greuges obliga la institució a presentar anualment al Parlament aquest informe. A més de detallar cadascuna de les visites que s’han fet durant l’any passat a 29 centres on es troben persones privades de llibertat o institucionalitzades, aquest informe conté un monogràfic sobre el treball productiu als centres penitenciaris que conclou que el treball, ben generalitzat a tots els centres penitenciaris, és una bona eina de reinserció, sobretot el que es realitza fora del centre. Malgrat això, el MCPT considera que els salaris són insuficients i que caldria augmentar les feines més qualificades per garantir més contractes laborals. Altres conclusions de l’informe tenen a veure amb els suggeriments fets en informes anteriors:

– La síndica manifesta una gran preocupació per l’increment no justificat de les contencions mecàniques aquest 2023. La majoria de les contencions no són per motius mèdics, sinó regimentals.

 – Suggereix que les dones haurien de tenir un model penitenciari propi, que garantís una major reinserció.

 – Recomana que es potenciï l’entorn penitenciari com a un entorn més familiar per als interns que tenen infants. I que els menors ingressats en recursos residencials tinguin estades més curtes i més en entorns familiars.

– Per últim, conclou que les comissaries no haurien de fer funcions de custòdia.

Adjuntem el text complet de l’informe aquí