Search

Una escletxa de llum per als joves migrants

Celebrem que el passat 20 d’octubre es publicà a l’Estat espanyol el Decret 903/2021 que reforma el Reglament 511/2011 de la Llei d’Estrangeria sobre el règim jurídic de menors estrangers i joves extutelats. Molts anys de peticions, denúncies, especialment de les 69 entitats agrupades dins la FEPA (Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits) i d’altres entitats compromeses amb aquests adolescents i joves. L’ACAT hem donat suport a algunes peticions globals de la FEPA, i d’altres, davant la situació dels menors a Ceuta i a tot l’Estat.

Alguns avenços de la nova llei són que es redueix de 9 mesos a 90 dies l’inici del tràmit de documentació dels menors tutelats a l’Oficina d’Estrangeria. També s’allarga a 2 anys la vigència de totes les autoritzacions, renovables cada 2 anys si mantenen els requisits i, la dels menors serà vigent 3 anys. A més, totes les autoritzacions de residència habilitaran per poder treballar a partir dels 16 anys i es mantindrà quan arribin als 18 anys. I, per a les renovacions, es redueix el mínim d’ingressos que cal acreditar, ara són 469,93€/mensuals (l’Ingrés Mínim Vital).

Els que arriben als 18 anys sense documentació tindran autorització per circumstàncies excepcionals per residir i treballar per compte aliena i compte propi si compleixen els requisits  abans esmentats. I en tots els casos es tindran en compte els informes sobre l’esforç d’integració.

Amb aquest reconeixement legal podran treballar i els facilitarà la seva integració com a qualsevol ciutadà/na, no hauran de sobreviure patint tanta precarietat i ens beneficiarem del seu ser i del seu fer. Ja sabem que a l’Estat espanyol manca mà d’obra a molts sectors. Podeu llegir el testimoni del jove Anwar del barri de Sant Andreu a l’enllaç que hem posat al peu, d’abans d’aquest canvi legislatiu.

Montserrat Fenosa

Vicepresidenta de l’ACAT

La història de l’Anwar; de Taribante (Marroc) a Sant Andreu