Search

Renovació de l’existència del relator/a especial pels defensors i defensores de drets humans, de l’O.N.U.

Adjuntem copia de la Carta Oberta que acabem de signar. És una carta demanant a l’Assemblea de l’ONU que renovi l’existència del Relator/a Especial (ara mateix és una dona) pels Defensors i Defensores de Drets Humans ja que el seu mandat el van limitar a 3 anys i ara haurien decidir si és prorroga 3 anys més o no. És una instància relativament nova.

L’hem rebut de la FIACAT, i ha estat promoguda per l’International Service For Human Rights (ISHR). Afegim l’escrit de presentació que ha fet l’ISHR.

16 de febrer de 2023

 

Presentació de la carta oberta (ISHR):

Dear all,

ISHR has prepared the below letter addressed to all UN Member States at the Human Rights Council urging their support for the consensus renewal of the UN Special Rapporteur on Human Rights Defenders. The letter is not open for edits as we have based it on the previous letter from 2020 which many of your organisations supported. The letter is open for organisations’ signatures until 23 February. ISHR will send the final letter with signatories to all UN State missions in Geneva on 27 February. We will share the final letter then with all the organisations who signed on and invite you to publish and disseminate it widely. We invite your organisations to sign on the letter (read below) using this form and disseminate it widely for sign on by CSOs.

Thank you in advance for the support,

ISHR team