Search

Pregària ecumènica

TEXT DE LA PREGÀRIA  pel RECONEIXEMENT dels DRETS HUMANS,

13 desembre 2023, Parròquia de Ntra. Senyora del Carme:

Presentació 

Bona tarda a tothom:

En nom de l’ACAT us dic que estem molt contents de ser amb vosaltres i agraïm la vostra acollida. Ens trobem per reflexionar i pregar junts, en ocasió del 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, que l’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar el 10 de desembre de l’any 1948.

En primer lloc, com a éssers humans, la Declaració Universal dels Drets Humans ens dóna un marc de referència que ens ajuda a entendre que com a persones,  totes tenim uns drets inalienables que cal respectar i defensar. La Declaració Universal dels Drets Humans, és el reconeixement oficial dels drets de la persona; tots tenim dret a la vida, naixem lliures i iguals  i ningú no pot ser sotmès a cap pràctica que atempti contra la seva dignitat.  

La Declaració Universal dels Drets Humans encara és lluny de ser universalment coneguda i reconeguda; i més lluny encara de ser tinguda en compte per a totes les persones. L’ACAT, com a defensors dels drets de les persones, volem unir-nos a la pregària de tots els cristians d’arreu del món en aquest Dia  en què es recorda aquesta Declaració.

D’altra banda, com a cristians creiem en un Déu Pare Creador, que per amor crea l’home i la dona a imatge seva, i en el Fill, Jesucrist, que amb la força de l’Esperit ens il·lumina per seguir la seva Bona Notícia de salvació, amor, perdó i llibertat. La Paraula de Déu ens ajuda a mirar el món amb esperança i a treballar perquè es faci realitat el seu Regne d’amor i pau. 

Donem gràcies al Senyor d’estar aquí per pregar junts perquè els Drets de les persones siguin cada dia més respectats en el món i que nosaltres hi col·laborem amb l’acció i la pregària, amb el desig de ser portadors de pau i reconciliació, en nom de Jesús.

 

Cant 

            Unint les mans, germans,   

veureu quins prodigis pot fer l’amor,

            unint les mans, germans,

            veureu en la pau abraçar-se el món.

 

Lectura: Isaïes 11, 1-9

 Sortirà un rebrot de la soca de Jessè, brotarà un plançó de les seves arrels. 

 L’Esperit del Senyor reposarà sobre ell –esperit de saviesa i d’intel·ligència, esperit de consell i de fortalesa, esperit de coneixement i de temor del Senyor–  i es complaurà en la reverència al Senyor. No jutjarà segons les aparences ni sentenciarà segons el que senti a dir,  sinó que jutjarà els desvalguts amb justícia i sentenciarà rectament els pobres de la terra…. La rectitud serà la faixa dels seus ronyons, i la fidelitat, el cenyidor dels seus lloms.

El llop conviurà amb l’anyell i el lleopard jaurà amb el cabrit. El vedell i el cadell de lleó pasturaran junts, i un infant els menarà. La vaca i l’óssa seran amigues, les seves cries jauran plegades; i el lleó menjarà palla, com el bou. Un nen jugarà vora el cau de l’àspid, i el deslletat posarà la mà dins l’amagatall de l’escurçó. Ningú no farà mal ni danyarà en tota la meva muntanya santa, perquè el país serà ple del coneixement del Senyor, com les aigües cobreixen la mar.

  • Paraula de Déu

Silenci

 

Salm 8

            Beneirem el Senyor sempre i en tot lloc!

Senyor, Sobirà nostre,

que n’és, de magnífic, el teu nom arreu de la terra!

Has elevat la teva glòria per damunt del cel.

                        Pels llavis dels infants i dels nodrissons,

tu has afermat el teu poder contra els adversaris,

per reprimir l’enemic i el venjatiu.

                                               Quan miro el teu cel, obra dels teus dits,

                                               la lluna i els estels que hi has fixat,

                                               jo dic: ¿què és l’home perquè te’n recordis,

                                               o el fill de l’home perquè te’n preocupis?

                        Tot just inferior als àngels l’has fet,

                        i de glòria i esplendor l’has coronat.

                        L’has fet amo de les obres de les teves mans,

                        tot ho has posat sota els seus peus.

                                               Senyor, Sobirà nostre, que n’és, de magnífic,

                                               el teu nom arreu de la terra!

                        Beneirem el Senyor sempre i en tot lloc!

 

Reflexió: Llegirem alguns articles de la Declaració dels Drets humans i els posarem en relació amb textos de la Bíblia:

Article 1

Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets, Són dotats de consciència, I els cal mantenir-se entre ells amb esperit de fraternitat.

(…) tingueu tots els mateixos sentiments, sigueu compassius, fraternals, bondadosos, humils, (…) perquè heu estat cridats a tal fi (Pe 2,16)

Article 3

Tot individu té dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat de la seva persona.

Avui prenc el cel i la terra com a testimonis contra vosaltres: et proposo d’escollir entre la vida i la mort, entre la benedicció i la maledicció. Tu escull la vida i viuràs, tu i la teva descendència. Dt 30,19)

Article 4

Cap persona no està sotmesa a esclavitud o servatge; l’esclavitud i el tràfic d’esclaus són prohibits en totes llurs formes.

No hi ha jueu ni grec, no hi ha esclau ni lliure, no hi ha ni home ni dona: sou un de sol en el Crist Jesús. (Ga 3,28)

Article 5

Cap persona no serà sotmesa a tortura ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants.

Ja sabeu que es va dir: Ull per ull i dent per dent. Doncs jo us dic: No us hi torneu, contra el qui us fa mal. (Mt 5,38)

Ja sabeu que es va dir: Estima els altres, però no estimis els enemics. Doncs jo us dic: Estimeu els vostres enemics. (Mt 5, 43-44)

Article 7

Tothom és igual davant la llei i té dret d’obtenir-ne la mateixa protecció sense distincions. (….)

Judiqueu amb justícia, tingueu els uns amb els altres un tracte lleial i compassiu. No oprimiu (…) ni els immigrants ni els pobres. (Za 7, 9-10)

Article 9

Ningú no pot ser arrestat, detingut ni exiliat arbitràriament.

El Senyor m’ha enviat a portar la bona nova als pobres, a curar els cors desfets, a proclamar als captius la llibertat i als presos el retorn de la llum (Is 61,1)

Articles 18 – 19 -20

Tota persona té dret a la llibertat de consciència, de religió, de convicció, d’opinió; aquest dret comporta la llibertat de manifestar-les individualment o en comú, en públic o en privat.

Heu de considerar el foraster que conviu amb vosaltres com un de la vostra nació, i l’estimaràs com a tu mateix (…) (Lev 19,34)

Silenci

 

Evangeli Mt 5,1-12 

Feliços els pobres en l’esperit: d’ells és els Regne del cel!

Feliços els qui ploren: Déu els consolarà!

Feliços els humils: ells posseiran la terra!

Feliços els qui tenen fam i set de ser justos: Déu els saciarà!

Feliços els compassius: Déu se’n compadirà!

Feliços els nets de cor: ells veuran Déu!

Feliços els qui treballen per la pau: Déu els anomenarà fills seus!

Feliços els perseguits pel fet de ser justos: d’ells és el Regne del cel !

  • Paraula del Senyor

Silenci

 

Pregàries

– Senyor, aquesta tarda, tots units en pregària, des de la nostra feblesa, et presentem el que portem al cor: tants i tants homes, dones, infants i ancians que veuen com són esclafats en els seus drets com a persones.

Fes que d’alguna manera sentin la teva tendresa. Senyor: són els teus fills més estimats. Són la imatge viva del Teu Fill. Et preguem per tos ells.

Preguem

– Preguem perquè els Drets de les persones siguin cada dia més respectats en el món i que nosaltres hi col·laborem amb l’acció i la pregària, amb el desig de ser portadors de pau i reconciliació, en nom de Jesús.

Preguem

 

Pregàries individuals, espontànies

 

Parenostre drets donant-nos les mans

 

Benedicció

 

Cant final : Agermanats

                   anirem caminant

                   sota un cel ben blau.

                   Joiosos himnes ressonaran

       d’amor i de pau

Perquè algun dia els drets humans siguin realitat arreu del món!!

Benvolguts socis, sòcies i simpatitzants d’ACAT,

Desitjo que us trobeu bé.
El 10 de desembre es compliran 75 anys de la proclamació de la Declaració universal dels Drets humans. Cal actuar i pregar perquè els drets de tothom siguin reconeguts i defensats. Per això us convoquem , si podeu, a una pregària ecumènica que farem a la parròquia de Ntra. Senyora del Carme, al Raval de Barcelona, el dia 13 de desembre a les 19h. Si no podeu. us demanem que us hi uniu espiritualment.. Adjunto l’anunci de la pregària per si algú vol imprimir-lo i fer-ne difusió.
Rebeu una abraçada de pau i bé.
 

Montserrat Martínez i Deschamps

Secretaria de l’ACAT