Search

Migrants, una realitat a la llum de la fe

Conferència pronunciada a Barcelona, el 18 de juny del 2024, per Santiago Agrelo, bisbe emèrit de Tanger, gran defensor de les persones migrants. Hi van assistir membres de la nostra ACAT.

La podeu llegir accedint al seguent enllaç: https://acat.pangea.org/wp-content/uploads/2024/06/Migrants-una-realitat-a-la-llum-de-la-fe-CATALA-Santiago-Agrelo-Tribuna-Joan-Carrera-18-juny-2024.pdf