Search

DENÚNCIA

Son cartes de denúncia que s’envien als governs que practiquen qualsevol forma de tortura o maltractament, o la pena de mort.

Són l’acció més habitual de denúncia des de l’ACAT. Un mitjà molt potent i eficaç tant per protegir les persones agredides i per donar-les esperança a elles i a les seves famílies i entorn. Les crides ens sensibilitzen a totes quan coneixem les greus violacions que viuen persones com nosaltres amb noms i cognoms. 

 

Les crides consten de dues parts:

  • L’EXPOSICIÓ DE LA SITUACIÓ CONCRETA de les persones que estan patint la tortura, la pena de mort o qualsevol altre tipus de tracte cruel, inhumà o degradant.
  • La proposta de CARTES PER ENVIAR ALS GOVERNS. Amb elles ens posem a la pell de les persones víctimes/sobrevivents i tenim en compte la responsabilitat dels governants.

 

La informació de base per les crides pot provenir d’una altra ACAT, d’una altra entitat de drets humans o bé directament des de les persones afectades. Sempre són el fruit d’informacions contrastades i fidedignes.

 

El caràcter cristià de l’ACAT fa que no fem diferència entre les persones víctimes de maltractament, tortura o pena de mort. No ens condicionen els seus antecedents sinó la seva defensa contra la violació dels drets humans  que viuen.

A l’ACAT rebutgem tot tipus de violència i considerem que, combatre la violència amb la injustícia, alimenta més el cercle de la violència.

 

Crides dels membres de l’ACAT

Les persones o grups membres de l’ACAT  reben, mensualment, d’una a tres crides; completen les cartes amb les seves dades i les envien per correu postal o fax a dos persones responsables del govern. Per exemple: president/a  i ambaixador/a del país concernit a Madrid.

Aquestes cartes poden personalitzar-se, sempre que siguin redactades amb respecte.

Amb l’enviament postal ens assegurem que arriben al seu destí, el qual hem comprovat que no succeeix amb els correus electrònics. L’efecte de l’enviament massiu i des de molts països i sovint des de diferents entitats, sabem que és efectiu.

 

Crides institucionals

Són les cartes que adrecem, en nom de la Junta de l’ACAT, a diferents autoritats dels governs.

Les enviem per correu electrònic i/o correu postal, en funció de l’efectivitat a cada situació.

A partir de les respostes rebudes, contrastem les informacions i, si cal, tornem a escriure a les autoritats les vegades que calgui per demanar la seva acció a favor de la justícia.

Són cartes adreçades als governs i/o a l’opinió pública sobre alguna situació relacionada amb la tortura, la pena de mort o altres greus violacions dels drets humans.

L’ACAT l’adreça a alguna autoritat responsable del govern o de la protecció dels drets humans, o bé directament a algun mitjà de comunicació, i a altres organitzacions.

Són escrits generalment adreçats a algun Òrgan del Sistema de drets humans Regional Europeu, Interamericà o de l’ONU (Relators, Grups de Treball, etc.)  en relació a situacions concretes que demanen atenció especial, generalment per la seva gravetat o per la impunitat dins el país on han succeït els maltractaments, tortura o pena de mort.

Presentem la comunicació junt amb les persones afectades i, de vegades, amb col·laboració de la FIACAT o d’alguna altra organització implicada.