Search

Ginebra: participació en la sessió del CAT

Sí, amics; la nostra ACAT va participar el 18 de juliol del 2023, a Ginebra, al Comitè contra la Tortura (CAT), a la seu de les Nacions Unides. La nostra Junta va decidir que hi havíem de participar en forma presencial (i no pas en forma telemàtica) per poder combatre millor l’aïllament penitenciari, un cas terrible de maltractament cruel i inhumà. Sobretot, tenint ampli coneixement d’un cas tan flagrant com el de Luis-José Galán. La declaració llegida a Ginebra, per Emili Chalaux, designat per la Junta, i acotada a 2 minuts, la podreu llegir després de les fotografies.

Anem per parts.  Primer, explicar-vos per què es diu CAT. Doncs, senzillament, perquè “Comitè contra la Tortura”, en anglès, es diu: Commitee Against Torture.

Què fa el Comitè contra la Tortura? Examina als estats cada 4 anys. Per exemple, aquest juliol, el CAT també examinava a Suïssa i a Romania.

Passem ara a l’examen d’España en Drets Humans. El juliol de 2019, el Regne d’España es va comprometre que la durada de l’aïllament penitenciari no excedís, en el pitjor dels casos, 42 dies; i que en cas de malaltia greu, el pres fos alliberat de l’aïllament. En veure aquests compromisos, la Junta de l’ACAT va decidir que calia presentar al·legacions en vistes del greu incompliment d’España en aquest punt concret; i, sobretot, per defensar la greu injustícia patida pel nostre amic empresonat a Murcia.

Doncs bé, onze ONG van presentar queixes contra l’actuació d’Espanya. Les podeu veure en una de les fotos.

En l’altra foto veiem la Marie Salphati, representant de la FIACAT a Ginebra, que va ajudar en la preparació del text i em va acompanyar a la sala Wilson, on es van realitzar els debats, com podeu visualitzar en l’altra foto.  Fou la FIACAT qui ens va permetre l’entrada al CAT.

En la sessió del 18 de juliol, les ONG van llegir llurs queixes del comportament d’España en matèria de Tortura i Maltractament; i els Relators – Anna Raccu (Moldàvia) i Erdogan Iscan (Turquia) – van formular preguntes a les ONG després d’escoltar les seves queixes. Una de les preguntes va ser si el Defensor del Pueblo d’España era àgil, útil i si resolia coses. Jo vaig respondre que va ser inoperant pel que fa a la nostra queixa relativa a les tres malalties greus de Luis-José i que davant de la fitxa mèdica de la Clínica, on figurava el número de telèfon, no va fer res. Ni tan sols va contestar el nostre e-mail. Altres van titllar-lo d’organisme polititzat i massa proper al poder.

Els 20 i 21 de juliol hi va haver la sessió dels Relators del CAT amb els advocats dels Ministeris d’España. Malauradament, no em va ser possible escoltar-ho tot; però sí us puc dir que els espanyols només parlaven del compliment de lleis i reglaments.

La relatora Raccu va fer diverses preguntes que versaven sobre la durada de l’aïllament a España, i sobre les categories i els tipus de presos en aïllament. Ara España ha de respondre per escrit a aquestes i altres preguntes, donat que el dia 28 de juliol el CAT ja donarà a conèixer l’informe final.

Afegim que l’ACAT també va presentar el tema de la violència policial espanyola de l’1 d’octubre de 2017, atenent a un interès del CAT sobre aquest punt.

Jo somnio fa temps.  Podria ser que algun Relator digués al Regne d’España que a la presó de Múrcia 2 hi ha un pres que, per raons humanitàries, haurien d’alliberar immediatament?

Emili Chalaux i Ferrer

President de l’ACAT

A continuació adjuntem l’enllaç amb l'”Informe alternatiu de la FIACAT i l’ACAT España-Catalunya, per a l’examen del setè informe periòdic d’Espanya per part del Comitè contra la Tortura” que es va fer, en francès, en el mes de juny: https://acat.pangea.org/wp-content/uploads/2023/07/CAT-rapport-alternatif-FIACAT-I-ACAT-ESP.-2023-DEFINITIU.pdf

A continuació oferim l’informe final del CAT, de data 24 d’agost de 2023:

Observacions finals sobre el seté informe periòdic d’España

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *