Search

COL·LABORA

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ ACAT

(Oberta a tota opció religiosa personal)

Nota legal (LOPD) Dades sol·licitades i tractament:
Les dades del formulari són les estrictament necessàries per tal que vostè rebi la información dins el marc d’activitats de l’ACAT i, si ho desitja, realizar el oagament de quotes anuals, que no són obligatòries, a través de Banc o Caixa. Les dades no es cedeixen a ningú per a la seva explotació, ni a cap tercer sota cap pretext, i es garanteix el compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de carácter Personal: L’associat tindrà dret d’accés (saber quines dades té ACAT sobre ell), d’oposició (negativa a tractament posterior, diferent de l’anunciat), de correcció (de dades errònies o canvis) i de cancel·lació (donar de baixa totes les dades, o part d’elles), i per tal motiu pot posar-se en contacte amb l’ACAT a través del telèfon 620 248 716 (secretariat de l’ACAT).