Search

Assemblea general de l’ACAT 2022. Resum

S’ha celebrat la XXXV Assemblea General Ordinària de l’ACAT, el dissabte 11 de juny del 2022, a les 9’30h, al Monestir de Sant Pere de les Puel·les,

 

Matí:

El president, Emili Chalaux, ha donat la benvinguda. Tot seguit, la secretària ha fet la pregària inicial. L’Oriol Llobet, tresorer, ha fet el recompte de vots , que en un total de 38, corresponen a 18 persones presents en l’assemblea i 20 vots delegats.

Es llegeix l’acta provisional de l’assemblea anterior, que s’aprova per unanimitat.

El president fa la lectura de la memòria: premi Cassià Just; denúncia al Defensor del Pueblo en relació al pres de Múrcia; Consell internacional de la FIACAT a Abidjan; seguiment de la qüestió de les presons a Costa d’Ivori; situació actual dels càrrecs de la Junta; informació del grup de pregària. La memòria s’aprova per unanimitat.

A continuació, l’Ignasi Llorens fa una exposició molt completa i pedagògica de la nova pàgina web, que està operativa des de l’1 de juny, en català i castellà.

Després d’un descans, que aprofitem per saludar-nos i refer forces amb un refrigeri, reprenem l’assemblea amb la qüestió “per l’abolició…”/”per a l’abolició…”, que ja s’havia encetat en la darrera assemblea. Després d’una breu presentació per part de la Pepa Viader i d’una votació, es decideix per unanimitat que es recuperi la fórmula inicial “per l’abolició de la tortura”.

La Montserrat Fenosa, vicepresidenta, presenta La Iniciativa Legislativa Popular de l’Estat espanyol i convida als presents a signar uns fulls perquè aquesta regularització extraordinària de persones estrangeres pugui arribar al Congrés.

A continuació, la Pepa Viader explica el que fa referència als butlletins i dona als presents un llibre fet per un amic, Ímac Xiom, sobre la pena de mort: La pena de mort, aquesta desconeguda.

L’Oriol Llobet exposa detalladament l’estat de comptes: moviments econòmics de l’any 2021; proposta de pressupost per a l’any 2022 i proposta de manteniment de la quota de pagament dels socis. Tot s’aprova per unanimitat.

La Montserrat Fenosa i en Lluís Batlle presenten les Crides institucionals i les personals des de la darrera assemblea.

En l’apartat de Precs i preguntes, la Isabel Espinosa informa de les activitats de la Plataforma cristiana d’Immigració, en la qual ens representa.

Acabada la sessió de l’assemblea del matí, després de dinar, a les 15’30h,

continuem amb la sessió de la tarda: “Viure sense papers és un maltractament”, a càrrec de l’educador social Txús Torres i del testimoniatge impactant de l’Ibrahim.