Search

Assemblea general de l’ACAT 2021. Resum

El dissabte 16 d’octubre de 2021 va tenir lloc la XXXIV Assemblea General de l’ACAT, al Monestir de Sant Pere de les Puel· les

En primer lloc, l’Oriol Llobet, tresorer, fa el recompte de vots, inclosos els vots per delegació; en total son 25; per tant, s’assoleix el nombre de quòrum necessari .

Seguidament, l’Emili Chalaux, president, dona la benvinguda, tot recordant amb afecte i en esperit de pregària els difunts de l’ACAT traspassats recentment. Després de la pregària inicial, té lloc la lectura i aprovació de l’acta provisional de l’assemblea anterior. A continuació el president llegeix i s’aprova una detallada memòria de les activitats fetes a partir de l’assemblea anterior: el  premi Cassià Just concedit a la FIACAT per la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat; informació del grup de pregària; creació de la nova pàgina web i nova etapa en els butlletins, per part de l’Ignasi Llorens i la Pepa Viader; nous tríptics;  informacions a la FIACAT; devolucions en calent a la frontera de Ceuta; Crides institucionals: la sòcia Pilar Lladó informa que s’han fet 126 crides institucionals des de març del 2020 al setembre 2021.

 

 A les 12’00h hi ha un petit descans. Tot seguit, el tresorer Oriol Llobet presenta el resum de moviments de la Caixa d’Enginyers des del 01.01.2020 fins al 31.12.2020, el pressupost per l’any 2021 i la proposta de no modificar la quota de soci, de 45€ anuals. S’accepta tot per unanimitat.

A continuació es tracta la qüestió de la inscripció dels càrrecs de la Junta, que s’ha de fer telemàticament al Ministeri de Justícia; es proposa i s’accepta que es faci un comunicat  conjunt de la composició de la Junta.

 

El soci Lluís Batlle informa sobre les Crides urgents, dient que durant l’any 2020 s’han fet 36 crides urgents, a diferents països i que proposarem una crida urgent d’un pres de Mèxic que està 11 anys en presó preventiva, per fer les ACATs europees.

 

A les13’30 té lloc l’apartat de precs i preguntes: Es posa sobre la taula, amb un llarg debat, la qüestió del títol de l’ACAT: “Per l’abolició de la tortura”, com havia estat des del començament, o “Per a l’abolició de la tortura”, com s’ha posat en els darrers butlletins; s’acorda que el tema es tractarà i decidirà a la propera Assemblea, i que el butlletí recuperi fins la propera assemblea la fórmula “per”.

Es comunica que la Junta té el desig d’anar escurçant el temps entre assemblees i fer la propera el mes de juny de 2022, tenint en compte que la darrera va ser el novembre de 2020, degut a la pandèmia.

 

La Mercè Ventura pregunta com està la qüestió de la nostra intervenció a Guatemala; es respon que la Montse Fenosa la continua i n’està al cas.

L’Oriol Llobet alerta que Europa es troba en una situació de franca davallada dels DDHH, i demana escriure que Europa es defineixi en relació als DDHH; l’Emili demana esperar que Luxemburg hagi emès el seu veredicte.

S’informa que durant aquest any, 2021, hi ha hagut 7 altes de socis; 7 baixes, la majoria per defunció, i rebuts retornats, per import de 585€.

A les13’45h es dona per finalitzada l’assemblea del matí.

 

A les 15’30h es reprèn l’assemblea:

En primer lloc s’explica l’activitat pedagògica de l’Institut de Sant Feliu Mare de Déu de la Salut, amb l’objectiu d’acostar els DDHH als alumnes d’ESO, en una activitat de Tutoria, per Iniciativa del professor Manu Andueza.

 

A continuació s’explica el cas d’en Mohamed Abdellah, pres que va ser subjecte de l’extradició il· legal a Algèria, via Almeria, el 21 d’agost.

Per acabar, a les 16’10h s’explica el cas d’en Luis José Galán González, de Madrid; actualment està a la presó de Múrcia amb unes condicions d’empresonament infrahumanes, on van anar-lo a veure al maig l’Emili i l’Oriol; ells, en nom de l’ACAT, segueixen treballant perquè tingui un règim penitenciari que respecti els DDHH.

A les 16’35h es dona per acabada l’Assemblea.

 

 

Montserrat Martínez

Secretària de l’ACAT