PREGÀRIES D'ACCIÓ DE GRÀCIES


Llum

La lloança i l’acció de gràcies són elements indispensables de tota pregària i Jesús ens ho ha confirmat amb el seu exemple. Abans, doncs, d’adreçar a Déu les nostres peticions, expressem-li la nostra reconeixença i el nostre amor.

Per haver-nos cridat com a cristians a ser col·laboradors vostres en la construcció del Regne que demanem cada dia en el Parenostre,

US DONEM GRÀCIES, SENYOR.

Senyor Jesús, que vau acollir el clam dels sofrents, vau oferir la vostra amistat als pecadors, vau refusar de condemnar la dona adúltera: mireu aquells qui no troben ni compassió ni justícia. Que nosaltres combatem perquè arreu del món tot acusat sigui assistit per un advocat honrat, i judicat equitablement. Preguem.

US DONEM GRÀCIES, SENYOR.

Pel coratge secret dels qui resisteixen sota la tortura i pateixen per la dignitat de tothom, pels qui, com el bisbe de Bukavo, al Congo, i tants altres, condemnen la tortura i protesten contra les injustícies i contra els qui es mofen dels febles i dels discriminats,

US DONEM GRÀCIES, SENYOR.

Per la solidaritat compromesa de les innombrables comunitats cristianes de base que experimenten la força de l’Esperit i la joia de la convivència, malgrat les adversitats,

US DONEM GRÀCIES, SENYOR.

Per la fidelitat a Jesús i al proïsme de tants cristians, fins i tot quan la persistència del mal pot fer creure que Déu els ha abandonats,

US DONEM GRÀCIES, SENYOR.

Per l’alliberament de tots aquells homes i aquelles dones a favor dels quals l’ACAT havia intercedit, especialment per ..........,

US DONEM GRÀCIES, SENYOR.

Llum

Conscients de la tasca immensa a què ens hem compromès com a membres de l’ACAT i de la nostra incapacitat per a dur-la a terme, ja que, com ens digué Jesús, sense ell no podem fer res, adrecem-li confiadament les nostres pregàries.

Senyor Jesús, que ens heu revelat el veritable rostre de Déu, compadiu-vos de tots els marginats de la nostra societat. Que nosaltres sapiguem lluitar perquè tots els homes i les dones siguin lliures i iguals en drets. Preguem.

SENYOR, TINGUEU PIETAT.

Senyor Jesús, que vau acollir el clam dels sofrents, vau oferir la vostra amistat als pecadors, vau refusar de condemnar la dona adúltera: mireu aquells qui no troben ni compassió ni justícia. Que nosaltres combatem perquè arreu del món tot acusat sigui assistit per un advocat honrat, i judicat equitablement. Preguem.

SENYOR, TINGUEU PIETAT.

Senyor Jesús, vós que vau dir: la Veritat us farà lliures, tingueu pietat de tots els qui són víctimes de la mentida i de la calúmnia. Feu de nosaltres els defensors d’una informació seriosa i honesta i d’una actitud imparcial. Preguem.

Senyor Jesús, vós que heu contemplat els infants quan jugaven i els heu abraçats: mireu aquests milions de petits sacrificats per l’egoisme dels poderosos, obligats al treball, privats de pa i d’educació, maltractats, torturats, assassinats. Que aquest estat de coses se’ns faci insuportable i denunciem aquest escàndol. Preguem.

SENYOR, TINGUEU PIETAT.

Senyor Jesús, vós que vau dir: benaurats els qui tenen fam i set de ser justos: doneu coratge a tots els qui lluiten, sofreixen i arrisquen la pròpia vida per defensar els drets dels pobres i dels pobles oprimits. Que la sang dels màrtirs dels nostres dies sigui llavor de nous cristians i que nosaltres esdevinguem artesans de pau amb el nostre treball per un món més just. Preguem.

SENYOR, TINGUEU PIETAT.

Senyor Jesús, vós que acollíreu el lladre penedit i intercedíreu pels vostres botxins: apiadeu-vos dels torturadors i de tots els responsables del flagell de la tortura en tants països del món. Que nosaltres creguem que també són fills vostres i contribuïm al seu penediment amb el nostre amor fraternal i lluitant per vèncer en nosaltres mateixos tota intolerància, tota agressivitat, tota violència. Preguem.

SENYOR, TINGUEU PIETAT.

Senyor Jesús, que heu perfeccionat la llei de l’Ull per ull i dent per dent dient-nos "no us hi torneu contra els qui us fan mal": compadiu-vos dels qui sofreixen durant anys la tortura contínua de la condemna a mort i feu que siguin ateses les innombrables peticions per l’abolició de la pena capital, que és una agressió a la dignitat de la persona i al seu dret a la vida. Preguem.

SENYOR, TINGUEU PIETAT.

Senyor Jesús, que amb paraules i accions i sobretot amb la vostra mort en creu ens heu ensenyat com ens estimeu i com ens hem d’estimar: tingueu pietat dels països en guerra o amb greus conflictes bèl·lics, polítics i econòmics i feu que els governs i tots els principals responsables d’aquestes situacions cerquin sincerament de posar-hi remei per mitjans pacífics que condueixin a la pau per camins de justícia, de llibertat, de reconciliació. Preguem.

SENYOR, TINGUEU PIETAT.

Senyor Jesús, portem davant vós, finalment, totes aquelles persones o situacions a favor de les quals hem intervingut com a membres de l’ACAT:

... ... ...


Fletxa a daltINICI