PREGÀRIES PER A DEMANAR PERDÓ


Llum

Senyor, l’home, creat a imatge vostra, és desfigurat per l’home. Contemplant el rostre del Fill de l’home, el vostre Fill, crucificat i vivent entre nosaltres, us volem demanar perdó.

Perdó, Senyor, pel comerç de les armes, per la intel.ligència de l’home posada al servei de la destrucció de l’home o de la natura.

SENYOR, TINGUEU PIETAT.

Perdó per la recerca d’una felicitat fàcil en les nostres societats de consum, per la falta d’atenció envers els petits, els desheretats de tota mena, per la set de venjança.

SENYOR, TINGUEU PIETAT.

Perdó per les nostres actituds de menyspreu, d’orgull, davant d’aquells qui no són com nosaltres; per les nostres paraules de violència que aixafen els altres.

SENYOR, TINGUEU PIETAT.

Perdó per les nostres covardies que impedeixen que la veritat surti a la llum; per les nostres negligències a fer el que tenim al nostre abast.

SENYOR, TINGUEU PIETAT.

Perdó pels nostres silencis quan calia parlar; per les nostres paraules vanes quan calia actuar; per la nostra manca d’amor i de generositat.

SENYOR, TINGUEU PIETAT.


Fletxa a daltINICI