L'ACCIÓ POLÍTICA


1. El poder ve de Déu

"No tindries cap poder sobre mi, si no l’haguessis rebut de dalt." Jn 19,11

"Tota autoritat ve de Déu, i les que de fet tenim han estat posades per ell." Rm 13,1

"Doneu al Cèsar el que és del Cèsar, i a Déu el que és de Déu." Mt 22,21

La llei està al servei de la vida.

"El dissabte ha estat fet per a l’home, i no l’home per al dissabte." Mc 2,27

"Què és permè en dissabte: fer el bé o fer el mal?" Mc 3,4

Per a Déu, res no és impossible.

A Abraham: "Hi ha res impossible per al Senyor?" Gn 18,14

A Maria: "Per a Déu no hi ha res impossible." Lc 1,37

"Déu ha fet allò que la Llei no tenia forces per a fer." Rm 8,3

2. Obeir Déu abans que els homes

"Cal obeir Déu abans que els homes." Ac 5,29

"Decidiu vosaltres mateixos si és just davant de Déu que us obeïm a vosaltres més que no pas a ell." Ac 4,19

Jesús no aplica pas la pena de mort.

"Moisès en la Llei ens ordenà d’apedregar aquestes dones. I tu, què hi dius?... Jo no et condemno." Jn 8,5-11

El pare acull els fills, sense tenir en compte llurs defectes.

"El seu pare el veié... i corregué." Lc 15,20

"El seu pare va sortir i el pregava." Lc 15,28

Jesús prega pels botxins

"Pare, perdona’ls, que no saben el que fan." Lc 23,34

i també pel bon lladre.

"T’ho asseguro: avui seràs amb mi al paradís." Lc 23,43

3. La llei de l’amor

"Estima el Senyor, el teu Déu, ...estima els altres." Mt 22,37-39

és llei de llibertat.

"Heu de parlar i obrar pensant que sereu judicats per una llei de llibertat." Jm 2,12

Estimeu tal com voleu ser estimats.

"Feu als altres tot allò que voleu que ells us facin." Mt 7,12

"Ets tan preciós per a mi, tan valuós i estimat!" Is 43,4

4. Tenim una missió

"He vist l’opressió del meu poble... Ara, doncs, jo t’envio." Ex 3,7-10

"Tal com tu m’has enviat al món, jo també els hi he enviat." Jn 17,18

Cal parlar amb valentia.

"Qui us escolta a vosaltres, m’escolta a mi." Lc 10,16

"Nosaltres no podem deixar d’anunciar el que hem vist i sentit." Ac 4,20

"Tingueu confiança: jo he vençut el món." Jn 16,33

Fletxa a daltINICI