L'ACAT, UNA ONG INTERNACIONAL


La Federació Internacional de l'Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura (FI.ACAT) va ser constituïda l'any 1987, i s'ha estès en una trentena de països.

Carta de la Federació Internacional de l'ACAT

L'ACAT neix a França el 1974. Actua al cor d'un món on més de la meitat dels països practiquen la tortura com a forma de govern.

Desitja sensibilitzar els cristians i les seves Esglésies davant l'escàndol de la tortura, i animar-los a actuar per la seva abolició.

Les associacions nacionals membres de la FI.ACAT es comprometen a actuar d'acord amb l'esperit d'aquesta carta:

 • La fe en el Crist crucificat i ressuscitat, vencedor de la mort, ens dóna la força d'esperar i d'actuar per l'abolició de la tortura.

  Fidels a la seva Paraula i amb la força de l'Esperit, cadascun de nosaltres i cadescuna de les Esglésies cristianes som cridats a comprometre'ns al servei d'aquells amb els qual Jesucrist s'ha identificat. El combat contra la tortura és al cor del missatge cristià.

 • Creiem que tots els éssers humans viuen de la Gràcia i del Perdó de Déu.

  L'ACAT invita els seus membres a implorar aquest Perdó per la responsabilitat que ells també tenen en les violències que atempten contra la dignitat humana.

  Preguem i actuem per la conversió dels torturadors.

 • Déu, que és Amor, fa que tots els éssers humans siguin germans capaços de solidaritat i d'aliança.

  Ell ens invita a unir-nos per actuar, a solidaritzar-nos amb la sofrença de les víctimes, a recordar que els torturadors són també fills seus. La pregària és al cor de la nostra acció.

 • Les nostres associacions reuneixen cristians de confessions i de tendències diverses i els, invita a retrobar-se en una tasca comuna.

  Són independents dels partits polítics, dels governs i d'altres associacions partidistes.

 • Recolzem la nostra acció en l'article V de la Declaració Universal dels Drets Humans, i treballem perquè ningú no sigui sotmès a la tortura ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants, entre els quals hi ha les execucions capitals.

 • Desitgem contribuir a la creació, la promoció i la difusió d'instruments jurídics contra la tortura. Exercim una funció preventiva, de vigilància i d'educació en els Drets Humans en el nostre país.

La FI.ACAT té estatut consultiu a les Nacions Unides i al Consell d'Europa. Té també un estatut d'observador a la Comissió Africana dels Drets dels Homes i dels pobles.

La FI.ACAT és una asociació internacional, amb seu a Ginebra. Les seves instàncies principals son:

El Consell Internacional, òrgan suprem de la Federació, format per representants de cada associació, que elegeixen el president i els membres del Comitè Executiu Internacional.

El Comitè Executiu Internacional s'encarrega de complir les decisions del Consell Internacional. El secretariat internacional és a París; assegura la preparació i l'acompliment dels projectes amb l'ajuda de diversos grups especialitzats.

El finançament de la FI.ACAT és assegurat per la quota de cada associació afiliada i per donatius. Les despeses de funcionament poden ser cobertes per subvencions d'organismes internacionals.

La FI.ACAT publica cada trimestre un butlletí en diverses llengües (català, castellà, francès anglès,), el qual completa així la informació de les revistes editades per les associacions afiliades.

La FI.ACAT representa les associacions en l&·39;àmbit internacional i facilita la coordinació entre elles.

Contribueix a la tasca d'altres organismes internacionals, en particular de la Comisió i la subcomissió dels Drets Humans, del Relator Especial sobre la tortura, del Comitè contra la tortura de l'ONU, del Comitè Europeu per la prevenció de la tortura.

La FI.ACAT està en contacte amb les Esglésies i els organismes cristians internacionals per convèncer-los de la importància del seu compromís en la construcció d'un món sense tortura.

La FI.ACAT té relació també amb altres organismes internacionals no governamentals, els objectius dels quals són afins. (Amnistia internacional, Federació internacional de Drets Humans, etc.)

Assegura el suport i la protecció d'associacions locals de drets humans.

Cada ACAT desenvolupa els seus propis mitjans d'intervenció davant les autoritats gobernamentals que infrigeixen les lleis contra la tortura i els maltractaments. La FI.ACAT proposa campanyes respecte a la situació que afecta determinats països: Estats Units (adolescents condemnats a mort), Brasil (nens del carrer assasinats), etc.

A través de seminaris, la FI.ACAT afavoreix l'intercanvi d'experiències i la reflexió per a una més gran formació i una millor eficàcia.

Seu Central FI.ACAT : 27, rue de Maubeuge; 75009 PARÍS. Tel. 33 1 42 80 01 60
Fax: 33 1 42 80 20 89. E-mail: FI.Acat@wanadoo.fr

ACAT - Belgique
ACAT Francophone
Quai au foin, 53 1000 BRUXELLES
BELGIQUE
Tel./Fax: 32 (0) 222.301.59
e-mail: fjoris_acat@hotmail.com

ACAT Vlaanderen
Zevenkerken 4
8200 St. Andries
BELGIQUE
Tel.: 32 (0) 50.38.01.36
Fax : 32 (0) 50.38.79.60
e-mail: vlaanderen@tijd.com

ACAT - Bénin
01 B.P. Nº 426,
COTONU R. P. BÉNIN
Tel./Fax: 229 32 18 77
e-mail: Pjhon_emma@yahoo.com

ACAT - Brasil
Isabel Peres
Av. Patente, 193, BI.A6 - Apto.13
04243-900 Sao Paulo SP - BRASIL
Tel./Fax: 55 11 6945 8595
e-mail: acatbrasil@uol.com.br

ACAT - Burkina Faso
0 3 B.P. 70 82
OUAGADOUGOU 03
BURKINA FASO
Tel./Fax: 226 35 91 32

ACAT - Cameroun
B.P. 24162- Douala
CAMEROUN
Tel./Fax: Maïte Talla 237 42 34 22
e-mail: cafrad@camnet.com

ACAT - Canada
2000, boulevard Saint Joseph ESt
MONTRÉAL (Quebec) H2H 1E4
CANADA
Tel. 1 514 890 61 69
Fax. 1 514 890 64 84
e-mail: acatcan@caam.org
http://www.comnet.ca/~tlanhulcat2.htm

ACAT - CENTRAFRICAINE
B. P. 527
Bangui - RÉP. CENTRAFRICAINE
Tel. 236 61 40 22
Fax. 236 61 18 10
e-mail: sakibede@intnet.cf

ACAT - Côte d'Ivoire
INADES 08 B. P. 2088
ABIDJAN 08
CÔTE D'IVOIRE
Tel. 225 22 44 15 94
Fax. 225 22 44 84 38
e-mail: inades@africaonline.co.cl

ACAT - Deutschland
Postfach 11 14
D-59331 LÜDINGHAUSEN
ALEMANIA
Tel. 49 (0) 25 91 75 33
Fax. 49 (0) 25 91 70 527

ACAT - France
7, rue Georges Lardennois
75019 Paris
FRANCE
Tel.: 33 (0) 1 40 40 42 43
Fax : 33 (0) 1 40 40 42 44
e-mail: acat-fr@worldnet.fr

ACAT - Italie
c/o Rinascita Cristiana
Via della Traspontina 15
00193 ROME
ITALIE
Tel. 39 (0) 6 686 53 58
Fax. 39 (0) 6 686 14 33

ACAT - Luxembourg
23 Avenue Gaston Diderich
1420 LUXEMBOURG
Tel. 352 25 04 57
Fax. 352 44 97 11 25
e-mail: junghans@pt.lu

ACAT - Madagascar
Maria Sylvie Raharinarivoniria
33, avenue Andriba Mahamasina-Sud
101 Antananarivo
MADAGASCAR
Tel./Fax: 261 20 22 632 71
e-mail: UCM@vitelcom.mg

ACAT - Mexico
Huatusco 21-502
Roma sur 06760 Mexico D.F.
MEXICO
Tel.: 52 52 64 15 32
Fax : 52 52 64 73 32
e-mail: acat@datasys.com.mx

ACAT - Nederland
Nieuwe Keizersgracht 94, app. 12
1018 VE AMSTERDAM
PAYS BAS
Tel./Fax: 31 (0) 20 420 28 91
e-mail: acatnederland@hotmail.com
http://www.acat.nfg.nl

ACAT - Suisse
Speichergasse 29
Case Postale 5011
3001 BERNE
SUISSE
Tel. 41 (0) 31 312 20 44
Fax: 41 (0) 31 312 58 11
e-mail: acat@span.ch
http://www.acat.ch

ACAT - Togo
B.P. 399 LOME
Paroisse St. Augustin d'Amoutivé
BP 399 Lomé
TOGO
Tel. 228 21 20 51
Fax: 228 21 36 28
e-mail: senaflorence@yahoo.fr

 

 

Fletxa a daltINICI

ACAT - United Kingdom
Lois Stamelis
40 Albert Road, Saltash
Cornwall P 1124 EB
ROYAUME UNI
Tel./Fax: 44 (0) 1752 84 98 21
e-mail: Lois@acat-uk.freeserve.co.uk

ACAT - Congo
B. P. 5612
POINTE NOIRE
CONGO
Tel. 242 94 43 19
Fax: 242 94 14 20

ACAT - Hongrie
Dr. Csaba Kabodi
Universite "Eötvos" - fac. de Droit
1364 BUDAPETS
HONGRIE
Tel./Fax: 36 1 25 25 961
e-mail: kabodi@ludens.elte.hu

ACAT - Mali
B. P. 165
Barmako
MALI
Tel.: 223 29 39 28
e-mail: ameppe@datatech.toolnet.org

ACAT - Filippines
Our Lady of Fatima Parish
37, Cordillera Street
QUEZON CITY - MANILLE
FILIPPINES
Tel. 63 2 712 16 68
Fax: 63 2 721 78 14
e-mail: rvsarmiento@pacific.net.ph

ACAT - Roumanie
Lucretia Vasilescu
13, Soseaua lancului
BL 107, SC-B, AP-52 73371 BUCHAREST
ROUMANIE
Tel./Fax: 40 1 250 27 12

ACAT - Sénégal
B.P. 7431
Dakar - Médina
SÉNÉGAL
Tel. 221 8 21 96 01
Fax: 221 8 24 23 46 (Rafaël Lambal)
e-mail: r.lambal@caramail.com

ACAT-Tchad
B.P. 2231
N'DJAMENA
TCHAD
Tel./Fax: 235 53 42 82
e-mail: marc_mbaigem@yahoo.fr

ACAT - R. D. C.
Paroisse Saint-Louis - Mwene-Ditu
Via MIBA Bruxelles
58 bd du Régent
1000 Bruxelles
BELGIQUE