LA BÍBLIA I ELS DRETS HUMANS1. Hem de ser vigilants, sentinelles.

"A tu, fill d’home, t’he fet sentinella del poble d’Israel." Ez 3,17 i Ez 33,7

Cal que parlem

"Si aquests callen, cridaran les pedres." Lc 19,40

sense por,

"No tinguis por, petit ramat." Lc 12,32

"Tingueu confiança: jo he vençut el món." Jn 16,33

amb amor,

"On hi ha amor no hi ha por." 1Jn 4,18

amb esperança,

"Per ell hem rebut l’honor d’esperar la glòria de Déu... i l’esperança no enganya." Rm 5,2-5

amb constància,

"Nosaltres esperem allò que no veiem, i ho anhelem amb constància." Rm 8,25

com els profetes davant els reis: Natan i David, Elies i Nabot,

"Per què has menyspreat el Senyor cometent alló que l’ofèn?" 2Sa 12,9

"T’he vingut a trobar perquè t’has llançat a fer el mal que ofèn el Senyor." 1Re 21,20

sense prejudicis,

"Déu no fa distinció de persones." Rm 2,11 i Ga 22,6

amb la paciència d’un jardiner,

"Deixa-la encara aquest any... A veure si dóna fruit d’ara endavant." Lc 13,9

sense cridar el foc del cel,

"Vols que diguem que baixi foc del cel i els consumeixi? Però Jesús es va girar i els renyà." Lc 9,54-55

essent la sal,

"Vosaltres sou la sal de la terra." Mt 5,13

essent la llum,

"Vosaltres sou la llum del món." Mt 5,14

mantenint-nos units.

"Que tots siguin u, com tu, Pare, estàs en mi i jo en tu. Que també ells estiguin en nosaltres, perquè el món cregui que tu m’has enviat." Jn 17,21

2. Hem de superar la llei del talió, anar més enllà de les lleis humanes:

"Ja sabeu que es va dir: ull per ull, i dent per dent. Doncs jo us dic: No us hi torneu, contra el qui us fa mal." Mt 5,38

"Quin pare d’entre vosaltres, si el seu fill li demana un peix, en comptes del peix li donarà una serp?... Aixó, doncs, si vosaltres, que sou dolents, sabeu donar coses bones als vostres fills, molt més el Pare del cel." Lc 11,11-13

anar més enllà de les lleis socials,

"Quan facis un dinar... no hi cridis els teus amics... Convida-hi pobres... ells no tenen res per a recompensar-te." Lc 14,12-14

anar més enllà de la justícia humana.

"Si no sou més justos que els mestres de la Llei i els fariseus, no entrareu pas al Regne del cel." Mt 5,20

3. Alguns textos bàsics

Els senyals del Messies

Fa justícia als oprimits, dóna pa als qui tenen fam. El Senyor allibera els presos, el Senyor dóna la vista als cecs, el Senyor redreça els qui ensopeguen, el Senyor estima els justos, el Senyor guarda els forasters, manté les viudes i els orfes." Sl 146,7-9

"El Senyor... m’ha enviat a portar la bona nova als pobres, a curar els cors desfets, a proclamar als captius la llibertat i als presos el retorn de la llum... a consolar tots els qui estan de dol..." . Is 61,1-2

"L’Esperit del Senyor reposa sobre meu, perquè ell m’ha ungit. M’ha enviat a portar la bona nova als pobres, a proclamar als captius la llibertat i als cecs el retorn de la llum, a posar en llibertat els oprimits." Lc 4,18

El judici final

"Tenia fam, i em donàreu menjar; tenia set, i em donàreu beure; era foraster, i em vau acollir, anava despullat, i em vau vestir; estava malalt, i em vau visitar; era a la presó, i vinguéreu a veure’m." Mt 25,35-36

Les benaurances

"Feliços els pobres en l’esperit... Feliços els qui ploren... Feliços els humils... Feliços els qui tenen fam i set de ser justos... Feliços els compassius... Feliços els nets de cor... Feliços els qui treballen per la pau... Feliços els perseguits pel fet de ser justos." Mt 5,3-10

"Feliços els pobres... Feliços els qui ara passeu fam... Feliços els qui ara ploreu... Feliços vosaltres quan, per causa del Fill de l’home, la gent us odiarà." Lc 6,20-22

Pare nostre

"Pare nostre del cel, santifica el teu nom, vingui el teu Regne, que es faci la teva voluntat aquí a la terra com es fa en el cel. Dóna’ns avui el nostre pa de cada dia; perdona les nostres ofenses, així com nosaltres perdonem els qui ens ofenen; no permetis que caiguem en la temptació, i allibera’ns del mal." Mt 6,9-13

"Pare, santifica el teu nom, vingui el teu Regne. Dóna’ns cada dia el pa que necessitem, perdona els nostres pecats, que nosaltres també perdonem tots els qui ens han ofès, i no permetis que caiguem en la temptació." Lc 11,2-4

4. La llei fonamental: l’amor al proïsme

"Estima els altres com a tu mateix." Lv 19,18

"Feu als altres tot allò que voleu que ells us facin." Mt 7,12

"Estima el Senyor, el teu Déu... Estima els altres com a tu mateix. Tots els manaments de la Llei i dels Profetes es fonamenten en aquests dos." Mt 22,37-40

Tots els manaments es resumeixen en aixó: Estima els altres com a tu mateix. Qui estima, no fa cap mal als altres. Estimar és la plenitud de la Llei." Rm 13,9-10

"Si compliu el manament regi de l’Escriptura: Estima els altres com a tu mateix, obreu bé." Jm 2,8

És un amor que s’estén fins als enemics,

"Ja sabeu que es va dir: Estima els altres, però no estimis els enemics. Doncs jo us dic: Estimeu els vostres enemics, pregueu pels qui us persegueixen." Mt 5,43-44

seguint l’exemple del Crist.

"Aquest és el meu manament: que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat." Jn 15,12

5. Com hem d’estimar

"El qui estima és pacient, és bondadós; el qui estima no té enveja, no és presumit ni orgullós, no és groller ni egoista, no s’irrita ni es venja; no s’alegra de la mentida, sinó que troba el goig en la veritat; tot ho excusa, tot ho creu, tot ho espera, tot ho suporta. L’amor no passarà mai." 1Co 13,4-8

els enemics,

"Estimeu els vostres enemics, feu bé als qui us odien, beneïu els qui us maleeixen, pregueu pels qui us ofenen." Lc 6,27-28

amb un perdó sense límit,

"Quantes vegades hauré de perdonar al meu germà les ofenses que em faci?...No et dic set vegades, sinó setanta vegades set." Mt 18,21-22

com Jesús amb Pere,

"El Senyor va girar-se i mirà Pere." Lc 22,61

i amb Judes,

"Allò que estàs fent, fes-ho de pressa." Jn 13,27

6. Estimar tothom,

"Tothom coneixerà que sou deixebles meus per l’amor que us tindreu entre vosaltres." Jn 13,35

estimar els petits, els exclosos de tota mena,

"Tot allò que fèieu a un d’aquests germans meus més petits, a mi m’ho fèieu." Mt 25,40

"Deixeu estar els infants. No els impediu que vinguin a mi." Mt 19,14

estimar les vídues i els orfes,

"La religió pura i sense taca als ulls de Déu Pare consisteix en això: ajudar els orfes i les vídues en les seves necessitats." Jm 1,27

estimar les dones,

"Els deixebles s’estranyaren que Jesús parlés amb una dona." Jn 4,27

"Jesús ressuscitat digué a les dones: Aneu, anuncieu als meus germans...." Mt 28,10

també la dona adúltera,

"Jo no et condemno." Jn 8,11

i la dona prostituta,

"Us asseguro que els pecadors i les prostitutes us passen al davant en el camí cap al Regne de Déu." Mt 21,31

estimar els cobradors d’impostos

"Jesús... veié un cobrador d’impostos... i li digué: segueix-me." Lc 5,27

els leprosos,

"Jesús va estendre la mà i tocà el leprós dient: Ho vull, queda pur." Mt 8,3

els pecadors,

"Aquest home acull els pecadors i menja amb ells." Lc 15,2

"Ha anat a allotjar-se a casa d’un pecador!" Lc 19,7

els pagans,

A la cananea: "Dona, és gran la teva fe! Que es faci tal com tu vols." Mt 15,28

els romans,

"No he trobat ningú a Israel amb tanta fe." Mt 8,10

estimar els herètics, els cismàtics.

"Com és que tu, que ets jueu, em demanes aigua a mi, que sóc samaritana? Cal recordar que els jueus no es fan amb els samaritans." Jn 4,9

"Un samarità... el veié i se’n compadí." Lc 10,33

7. Cal respectar els drets socials

"Ai dels qui, a costa dels veïns, engrandeixen les cases i els camps! Aviat no quedarà lloc per a ningú, habitareu sols en el país." Is 5,8

"Venen els innocents a canvi de diners, i els pobres, per un parell de sandàlies. Trepitgen el cap dels desvalguts i destrossen la vida dels humils." Am 2,6-7

"Els qui engoliu els pobres fins al punt d’exterminar els desvalguts del país!... vendrem amb mesures més petites... farem trampa amb les balances." Am 8,4-6

"Vosaltres deshonoreu els pobres!" Jm 2,6

"Vosaltres, els rics, ploreu i gemegueu... les vostres riqueses són podrides." Jm 5,1-2

"Els crits dels segadors han arribat fins a les orelles del Senyor de l’univers." Jm 5,4

i actuar amb generositat.

Paràbola del ric i Llàtzer. Lc 16,19-31

Paràbola dels treballadors de la vinya. Mt 20,1-16

8. No som d’aquest món

"La meva reialesa no és d’aquest món." Jn 18,36

"No són del món." Jn 17,14-16

Vivim en aquest món

"El Regne de Déu és enmig vostre." Lc 17,21

"Jo els he enviat al món." Jn 17,18

amb l’ajut de Déu

"Als homes, els és impossible, però Déu ho pot tot." Mt 19,26

"Només que tinguéssiu fe..., res no us seria impossible." Mt 17,20

i de l’Esperit,

"Molt més el Pare del cel donarà l’Esperit Sant als qui l’hi demanen." Lc 11,13

que dóna els seus fruits.

"Els fruits de l’Esperit són: amor, goig, pau, paciència, benvolença, bondat, fidelitat, dolcesa i domini d’un mateix." Ga 5,22-23

Fletxa a daltINICI